Regulamin

Regulamin amatorskiego połowu ryb

Regulamin na wszystkich jeziorach poza jeziorem Białokoskim

 1. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.
 2. Sezon wędkarski z brzegu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
 3. Sezon wędkarski z brzegu na połów nocny ryb trwa od 1 kwietnia do 31 grudnia.
 4. Sezon wędkarski z łodzi trwa od 1 maja do 31 grudnia, na jeziorze Bytyńskim od 1 czerwca.
 5. Wędkowanie z łodzi dozwolone jedynie od wschodu do zachodu słońca.
 6. “Zezwolenie dobowe” oraz “Zezwolenie dobowe i dzienne łódź” jest ważne 24 godziny od godziny rozpoczęcia podanej przy zakupie zezwolenia.
 7. Zezwolenie z łodzi obejmuje: 2 wędki z łodzi lub 1 spinning z łodzi oraz 2 wędki z brzegu lub 1 spinning z brzegu lub 1 wędka z lodu.
 8. Zezwolenie z brzegu obejmuje: 2 wędki z brzegu lub 1 spinning z brzegu (od 1 maja do 31 grudnia, na jeziorze Bytyńskim od 1 czerwca) lub 1 wędka z lodu.
 9. Zabrania się łowić od zachodu do wschodu słońca zgodnie z kalendarzem (nie dotyczy zezwolenia dobowego oraz stałego).
 10. Limit ilościowy dzienny lub dobowy złowionych ryb ogranicza się do: 2 szt. ryby drapieżnej (sandacz, szczupak, sum, węgorz), 2kg okonia, 2 szt. karpia. Ilość pozostałych gatunków ryb ogranicza się do 3kg łącznie.
 11. Ustala się wymiar ochronny: szczupak do 50cm od 75cm, sandacz do 50cm od 75cm, okoń do 20cm od 40cm, węgorz do 50cm od 75cm, sum do 70cm, karp do 35cm od 60cm
 12. Zezwala się na wywóz zestawów karpiowych oraz zrywkowych jednostkami pływającymi bez ograniczeń na jeziorach: Barding, Buszewskie, Lubocześnickie, Lubosz Kuchenne, Mormin, Orliczko, Pamiątkowskie, Pniewskie, Psarskie. Na pozostałych jeziorach ustawianie markerów oraz nęcenie z jednostki pływającej do odległości nie większej niż 50m od linii brzegowej jeziora. Zezwala się na wywóz zestawów karpiowych oraz zrywkowych jednostkami pływającymi bez ograniczeń na jeziorze Bytyńskim od 1 stycznia do 31 maja. Od 1 czerwca do 31 grudnia ustawianie markerów oraz nęcenie z jednostki pływającej do odległości nie większej niż 50m od linii brzegowej jeziora.
 13. Dozwolony jest połów metodą trollingową z zachowaniem 1 wędka na osobę i maksymalnie 2 wędki na jednostkę pływającą.
 14. Zabrania się łowić w miejscach oznaczonych jako tarliska, krześliska i wyłączonych z połowów wędkarskich.
 15. Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osobę upoważnioną do rybactwa, okazać zezwolenie, kartę wędkarską, sprzęt wędkarski i złowione ryby.
 16. Wędkarz odpowiada za porządek w miejscu połowu oraz ma obowiązek zabrać swoje śmieci i pozostawić miejsce połowu w czystości.
 17. Uprawniony do rybactwa nie odpowiada za dostęp do jeziora oraz za stan i dostęp do stanowisk wędkarskich.
 18. Uprawniony do rybactwa zastrzega sobie prawo do wyłączenia danego jeziora na czas zawodów wędkarskich, z możliwością wędkowania tylko dla uczestników zawodów.
 19. Zezwolenie zakupione w formie elektronicznej na stronie www.zezwolenia-lutom.pl należy posiadać przy sobie w wersji elektronicznej lub papierowej. Brak możliwości okazania zezwolenia w formie elektronicznej jest równoznaczne z brakiem zezwolenia, co skutkuje konsekwencjami karnymi.
 20. Na jeziorze Bytyńskim wodowanie łodzi wędkarskich dozwolone jest wyłącznie na terenie „Rybakówki” w Bytyniu.
 21. Naruszenie postanowień Regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia zezwolenia bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z art.27.1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami.
 22. Wszelkie pozostałe przepisy amatorskiego połowu ryb wynikają z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz z Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu.
 23. Wędkarz z chwilą zakupu zezwolenia oświadcza, że zapoznał się z pełnym regulaminem amatorskiego połowu ryb obowiązującym na jeziorach należących do Gospodarstwa Rybackiego Lutom.

Regulamin na jeziorze Białokoskim

 1. Łowisko jezioro Białokoskie jest łowiskiem typu „Złów i wypuść”
 2. Każda złowiona ryba musi zostać wypuszczona do jeziora z zachowaniem należytej staranności w sposób nie pogarszający znacząco jej kondycji zdrowotnej.
 3. Zasada „Złów i wypuść” nie dotyczy sumów.
 4. Wędkarz ma obowiązek posiadać podbierak i przyrząd do wyjmowania haczyków oraz zaleca się posiadanie maty wędkarskiej.
 5. Dopuszcza się połów na żywą lub martwą rybkę w celu połowu sumów wykorzystując przynętę o minimalnym wymiarze 30cm w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.
 6. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.
 7. Sezon wędkarski dzienny z brzegu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
 8. Sezon wędkarski z brzegu na połów dobowy ryb trwa od 1 kwietnia do 31 grudnia.
 9. Sezon wędkarski dzienny z łodzi trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
 10. Wędkowanie z łodzi dozwolone jedynie od wschodu do zachodu słońca
 11. Zabrania się łowić od zachodu do wschodu słońca zgodnie z kalendarzem (nie dotyczy zezwolenia dobowego oraz stałego).
 12. “Zezwolenie dobowe” oraz “Zezwolenie dobowe i dzienne łódź” jest ważne 24 godziny od godziny rozpoczęcia podanej przy zakupie zezwolenia.
 13. Zezwolenie z łodzi obejmuje: 2 wędki z łodzi lub 1 spinning z łodzi oraz 2 wędki z brzegu lub spinning z brzegu lub 1 wędka z lodu.
 14. Zezwolenie z brzegu obejmuje: 2 wędki z brzegu lub 1 spinning z brzegu lub 1 wędka z lodu.
 15. Zabrania się wywozu zestawów karpiowych oraz zrywkowych jednostkami pływającymi. Zabrania się przegradzania przepływów pomiędzy brzegiem a wyspami. (Ustawianie markerów oraz nęcenie z jednostki pływającej do odległości nie większej niż 50m od linii brzegowej jeziora)
 16. Dozwolony jest połów metodą trollingową z zachowaniem 1 wędka na osobę i maksymalnie 2 wędki na jednostkę pływającą.
 17. Zabrania się łowić w miejscach oznaczonych jako tarliska, krześliska i wyłączonych z połowów wędkarskich.
 18. Wędkarz ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osobę upoważnioną do rybactwa, okazać zezwolenie, kartę wędkarską, sprzęt wędkarski i złowione ryby.
 19. Wędkarz odpowiada za porządek w miejscu połowu oraz ma obowiązek zabrać swoje śmieci i pozostawić miejsce połowu w czystości.
 20. Uprawniony do rybactwa nie odpowiada za dostęp do jeziora oraz za stan i dostęp do stanowisk wędkarskich.
 21. Uprawniony do rybactwa zastrzega sobie prawo do wyłączenia danego jeziora na czas zawodów wędkarskich, z możliwością wędkowania tylko dla uczestników zawodów.
 22. Zezwolenie zakupione w formie elektronicznej na stronie www.zezwolenia-lutom.pl należy posiadać przy sobie w wersji elektronicznej lub papierowej. Brak możliwości okazania zezwolenia w formie elektronicznej jest równoznaczne z brakiem zezwolenia, co skutkuje konsekwencjami karnymi.
 23. Naruszenie postanowień Regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia zezwolenia bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z art.27.1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami.
 24. Wszelkie pozostałe przepisy amatorskiego połowu ryb wynikają z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz z Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu.
 25. Wędkarz z chwilą zakupu zezwolenia oświadcza, że zapoznał się z pełnym regulaminem amatorskiego połowu ryb obowiązującym na jeziorach należących do Gospodarstwa Rybackiego Lutom.